Văn bản Bộ GD-ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Hướng dẫn 5932/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài (theo TT 18) 28-12-2018 V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
2 Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT về KĐCL và TCQG 22-8-2018 Tải về
3 Công văn 4122/BGDĐT về giao chỉ tiêu BHYT 2017-2018 08-9-2017 V/v thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Tải về
4 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về giảm định mức giờ dạy cho GV làm công tác Công đoàn 28-3-2016 Thông tư 08 qui định chế độ giảm định mức giờ dạy cho GV, giảng viên làm chế độ công tác Công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
5 Hướng dẫn số 5555/BGDĐT-GDTrH 08-10-2014 V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng Tải về