Văn bản nhà trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Kế hoạch tự đánh giá 2018-2019 THCS Phù Đổng 09-4-2019 Tải về
2 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm năm học 2018-2019-PĐ 09-10-2018 Tải về
3 Nội quy Trường THCS Phù Đổng (2017-2018) 09-11-2017 Nội quy Trường THCS Phù Đổng năm học 2017-2018 Tải về
4 Quy chế làm việc của Trường THCS Phù Đổng năm học 2017-2018 09-11-2017 Quy chế lầm việc của Trường THCS Phù Đổng năm học 2017-2018 Tải về
5 Qui tắc ứng xử của CBVC Trường THCS Phù Đổng (2017-2018) 09-11-2017 Qui tắc ứng xử của CBVC Trường THCS Phù Đổng (2017-2018) Tải về
6 Nội quy học sinh Trường THCS Phù Đổng – năm học 2017-2018 09-11-2017 Nội quy học sinh Trường THCS Phù Đổng - năm học 2017-2018 Tải về
7 Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018 PĐ 09-11-2017 Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018 Tải về
8 Qui chế thi đua, khen thưởng PĐ 2017-2018 16-9-2017 qui chế về thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 PĐ Tải về
9 Qui chế làm việc THCS Phù Đổng 2017-2018 16-9-2017 Qui chế làm việc của Trường THCS Phù Đổng trong năm học 2017-2018 Tải về
10 Qui chế làm việc của hội đồng thi đua khen thưởng PĐ 2017-2018 16-9-2017 Tải về
11 Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018 04-8-2017 Tải về
12 Nội qui học sinh năm học 2017-2018 04-8-2017 Tải về
13 Phân công nhiệm vụ HT, PH năm học 2016-2017 13-10-2016 Tải về
14 Phân công nhiệm vụ Tổ trưởng văn phòng và viên chức hành chính 2016-2017 13-10-2016 Tải về
15 Phân công nhiệm vụ Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên năm học 2016-2017 13-10-2016 Tải về
16 Danh mục mã minh chứng kiểm định chất lượng THCS Phù Đổng T4/2016 11-4-2016 có điều chỉnh ở các mã minh chứng TC1-tc6 các mã minh chứng có số thứ tự sau có điều chỉnh: 36, 37, 38, 39 Tải về
17 Hướng dẫn họp CMHS lớp Sơ kết HKI năm học 2015-2016 14-01-2016 Tải về
18 Phân công nhiệm vụ TTCM, GV 2015-2016 15-10-2015 Tải về
19 Phân công nhiệm vụ HT, PHT 2015-2016 15-10-2015 Tải về
20 Qui chế làm việc năm học 2015-2016 15-9-2015 Tải về