Văn bản Phòng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Hướng dẫn 249/PGDĐT-THCS v/v Hướng dẫn kiểm tra HKI 2017-2018 22-12-2017 Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 Tải về
2 Công văn hướng dẫn viết SKKN năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo 06-5-2016 Tải về