Toán 9

Hình học 9- Góc ở tâm.Số đo cung

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Toán 9: Hàm số

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Góc có đỉnh bên trong, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Hệ thức viet-ứng dụng

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Dấu hiệu nhận biết tt(O)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Luyện tập – tiết 43

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Luyện tập- Tiết 35

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Diện tích hình tròn

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Độ dài đường tròn

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

dai9-tiet15

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212