Trường THCS Phù Đổng họp Ban liên lạc cựu học sinh các khóa

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2016, Ban tổ chức (BTC) lễ hội kỷ niệm 40 năm thành lập trường THCS Phù Đổng đã tổ chức họp Ban liên lạc cựu học sinh các khóa của trường. Có trên 30 cựu học sinh đại diện cho 40 khóa học đã có mặt tại buổi họp. Các cựu học sinh đã đóng góp nhiều ý kiến hay và thiết thực cho BTC trong việc chuẩn bị nội dung, hình thức, hậu cần cho ngày hội trường.
Thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường được ấn định vào buổi sáng ngày 02 tháng 9 năm 2016, địa điểm tại trường THCS Phù Đổng (thôn Phước lâm, xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam). Cuộc hội ngộ giữa các thế hệ thầy và trò trong 40 năm qua hứa hẹn nhiều niềm vui và hạnh phúc.
HopMatCuaHS10-7