Lịch công tác

Lịch công tác tháng 11/2019 – Phù Đổng

Ngày đăng:

Lượt xem:

Lịch công tác tháng 10/2019 THCS Phù Đổng

Ngày đăng:

Lượt xem:

Lịch công tác tháng 9/2019 THCS Phù Đổng

Ngày đăng:

Lượt xem:

Kế hoạch và lịch công tác tháng 5/2019 – PĐ

Ngày đăng:

Lượt xem:

Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018-2019

Ngày đăng:

Lượt xem:

Kế hoạch và lịch công tác tháng 02/2019

Ngày đăng:

Lượt xem:

Kế hoạch và lịch công tác tháng 01/2019

Ngày đăng:

Lượt xem:

Kế hoạch ôn tập kiểm tra HKI năm học 2018-2019.

Ngày đăng:

Lượt xem:

Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 12/2018

Ngày đăng:

Lượt xem:

Kế hoạch và Lịch công tác tháng 12/2018 – PĐ

Ngày đăng:

Lượt xem:

Trang 1 / 512345