Axit-Bazơ- Muối

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: Lượt tải:

Thông tin Mô tả
Tên tài liệu Axit-Bazơ- Muối
Tên tập tin Bai-37-Axit-Bazo-Muoi-2.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 1.92 MB
Chuyên mục Chuyên mục Download: Hóa 8Hóa Học.
Ngày chia sẻ 24/05/2018

Download (PPT, Unknown)