Etilen

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: Lượt tải:

Thông tin Mô tả
Tên tài liệu Etilen
Tên tập tin Bai-Etilen.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 3.51 MB
Chuyên mục Chuyên mục Download: Hóa 9.
Ngày chia sẻ 24/05/2018

Download (PPT, Unknown)