TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 -2018

Thực hiện thông tư số: 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&Đt về ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông; 

Căn cứ kế hoach số 27/KH-THCSPĐ ngày 25/9/2017 của trường THCS Phù Đổng về kế hoach thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường 2017 – 2018;

Căn cứ kế hoạch số: 39/KH-THCSPĐ ngày 09/11/2017 của trương THCS Phù Đổng về việc tổ chức tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017- 2018.

Nhằm khuyến khích động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học, sáng tạo. Qua Hội thi phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục trong nhà trường.

Vào sáng ngày 16/11/2017 trường THCS Phù Đổng tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017- 2018. Tham gia Hội thi gồm có 15 giáo viên được bình chọn và đăng ký dự thi từ các tổ chuyên môn trong nhà trường.

Đến dự khai mạc Hội thi có thầy giáo Nguyễn Khánh Hòe – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, cùng tất cả các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường. Tại lễ khai mạc Thầy Hiệu trưởng đã phát biểu ý kiến và có lời động viên các thầy cô giáo tham gia hội thi

Một số hình ảnh trong Hội thi

DSC02151

Ảnh Thầy Nguyễn Khánh Hòe – Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

DSC02150

Ảnh Thầy Lê Cứ – Phó Hiệu trưởng thông qua kế hoạch và các quyết định 

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

DSC02160 DSC02176

Ảnh các thầy cô giáo tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2017 – 2018

Người đăng tin

Nguyễn Hữu Quận